Jag vill, jag kan, jag gör det!

Vill, kan, gör du?
jordad

Hjärnan är som en muskel som du kan träna upp. Det är precis vad Medieriets coachingkurs går ut på. Genom teori och praktik lär du dig olika verktyg om och i hur du gör för att ha ett coachande förhållningssätt till dig själv, din omgivning och livet.

Träna upp din vilja och nå dina mål
Under två dagar (lördag-söndag), jobbar vi med dina mål, visioner och resurser och hur du kan expandera. Nedan kan du låta dig frestas av
delar av kursinnehållet:

 • Dag 1, Lördag kl: 09.00-17.00:
  Förmiddag: 09.00- 12.00:
  –Möjligheter eller hinder: Gör motgång till framgång.
  Lunch: 12.00-13.00
  Eftermiddag: 13.00-17.00:
  – Dina resurser: Hur du ökar din självkänsla,
  självförtroende och egenvärde.
 • Dag 2, Söndag kl: 09.00-16.00:
  Förmiddag: 09.00- 12.00:
  – Självledarskap: Hur coachar jag mig själv rent konkret.
  Lunch: 12.00-13.00
  Eftermiddag: 13.00-16.00:
  – Jag vill jag kan, jag gör det!:
  Motivation, goda vanor och tankens kraft.

Pris, Plats och anmälan
Kurserna hålls i Kristianstad och inför varje kursstart
meddelas information om var kursen hålls.
Din investering för helgkursen blir 2500 kronor.
Genom att gå kursen bidrar du också till att stötta
Tjejjouren Lotus i Kristianstads ideella verksamhet med 50 kronor.
Givetvis ingår förmiddags-/ eftermiddagsfika och kursmaterial.

E-posta till: jagvillkurs@medieriet.se eller ring 0702/ 87 50 89.

Väl Mött!